Co všechno zmůže dotyk?

Přemýšleli jste už někdy nad tím, zda je vhodné se protějšku na schůzce dotknout, či zda by na to partner reagoval negativně?

Mnoho současných studií z oblasti sociální psychologie potvrzuje, že lehký dotek vyvolává ve druhém pozitivní odezvu a větší ochotu k dalšímu kontaktu. Samozřejmě se ale musí jednat o dotek přiměřeně dlouhý a taktní, přílišné dotýkání nad rámec společenské slušnosti by mohlo protějšek spíše odradit.

Je překvapivé, že muži se žen dotýkají více než ženy mužů, a dobře vědí, proč to dělají. Ženy hodnotily vhodně se dotýkající muže jako atraktivnější, dominantnější a silnější. Mužův dotek symbolizuje pánovo silné postavení a dominanci, což většině žen imponuje. U žen zase častější dotyky signalizují přátelskost, zájem, upřímnost a pochopení.

Doteky samozřejmě mění obsah podle kontextu. To, jak dotek vnímáme, ovlivňuje také kultura. V některých kulturách je dotek málo častý a těmto lidem pak může být nepříjemný. To samé platí, když se Vám člověk, který se Vás dotýká, vůbec nelíbí, nebo když se jakékoli intimitě chcete vyhnout. Tyto dotyky pak samozřejmě působí negativním dojmem.

Poznatku, že dotykem můžeme získat náklonnost, se dá pak využít nejen v oblasti seznamování. Prováděly se různé výzkumy i na poli práce, dobročinných aktivit, ve školách a v restauracích. Ukázalo se, že například studenti, kterých se při rozhovoru někdo dotkl, byli ochotnější jít k tabuli. A také zákazníci, kterých se servírka dotkla, nechávali větší spropitné.

Jste-li tedy kontaktní typ a dotek je Vám přirozený, můžeme Vám doporučit jej občas využít ve svůj prospěch. Samozřejmě je nutné předem zhodnotit, jestli je to v dané situaci vhodné. Nedoporučujeme to například při prvním setkání nebo v nějaké vypjaté situaci.

Nejste-li ale kontaktní typ, určitě se do doteků nepouštějte, dopřejte si čas a bude-li se vztah dobře vyvíjet, určitě na ně přirozeně dojde později 🙂