Jak ženy vyjadřují řečí těla svůj zájem

Pro muže je odhalení řeči těla jejich partnerky velmi důležité, neboť pohyby a náklonem těla žena mnohdy vědomě či nevědomě vyjadřuje něco, co by slovně nikdy nepřiznala. Chcete-li si tedy, pánové, zvýšit své šance na „ulovení“ partnerky, dávejte nyní dobrý pozor.

Obecně platí, že když se nám někdo líbí, bezděčně se k němu přibližujeme či nakláníme. Je to, jako by na nás působil nějaký neviditelný magnet. Pokud se k vám tedy dáma naklání nebo k vám přistoupí blíže, je to dobré znamení. Naopak, pokud odstupuje nebo se od vás odklání, může to znamenat, že jí na vás cosi vadí. Minimálně jí budete zasahovat do osobního prostoru, proto vždy udržujte odstup, který je vaší potenciální partnerce příjemný.

Hodně o zájmu ženy také prozradí oční kontakt – čím delší, tím větší jsou vaše naděje. Mezi další pozitivní signály patří pohazování hlavou, hraní si s vlasy, čechrání si vlasů, mnutí si krku a podobně. Ženy tak podvědomě přitahují pozornost na svou hlavu a krk. Časté je také gesto, při kterém ženy nakloní hlavu o 45 stupňů. Toto gesto značí zranitelnost a plaché vzrušení.

U žen, které mají o protějšek zájem, můžeme také sledovat to, že hladí buď sebe (vlasy, krk, předloktí), nebo nějaký jiný předmět, například prstýnek, řetízek nebo klíče. Opět se jedná většinou o podvědomé gesto.

O olizování, navlhčování či kousání si rtů se snad ani nemusím zmiňovat, toto gesto vám dává jasnou zelenou a všimne si ho asi každý.

Má-li žena o muže zájem, hodně se směje (třeba i hloupým vtipům a nudným historkám) a často přikyvuje. Často napíná paže v zápěstí a loktech a „otevírá“ držení těla, to znamená žádné zkřížené ruce na prsou či nohy obmotané jedna okolo druhé (ale pozor, zde se může jednat třeba o ženinu nervozitu ze schůzky a nemusí to s vámi nijak souviset).

Pokud se tedy u vaší partnerky objeví na schůzce tento typ řeči těla, nebudete se už muset nyní ptát sami sebe, zda o vás má vaše vysněná zájem či nikoli.