Co na Vás na schůzce prozradí řeč těla

Všichni víme, že konverzace na rande je velmi důležitá a druhý člověk si díky ní o nás udělá určitý obrázek. Ale věděli jste, že nekomunikujeme pouze řečí, ale i naším tělem? Tomuto druhu komunikace se říká řeč těla, v odborné terminologii neverbální komunikace, a je překvapivě ještě důležitější, než mluvená řeč, neboť působí převážně na lidské podvědomí, které značně ovlivňuje prožívání našich emocí.

Stalo se vám už někdy, že jste měli z druhého člověka špatný pocit, přestože neřekl nic, čím by ho ve vás mohl vyvolat? V tom případě pravděpodobně hrála roli právě neverbální komunikace, která vám mohla signalizovat, že je zde něco v nepořádku.

Existují různé druhy neverbální komunikace:

Mimika
Mimika zahrnuje všechny pohyby obličeje. Kromě jasného vyjádření základních emocí jako je například vztek, údiv nebo radost, v obličeji můžeme hledat i jemnější náznaky, zda se někomu líbíme nebo je-li k nám druhý upřímný. Například rozšíření zorniček značí zájem a pozitivní emoce, v podstatě se dá říci, že díváme-li se na člověka, kterého máme rádi, zornice se nám zvětší. Zúžení zornic značí přesný opak, tedy to, že se někomu nelíbíme. Stejně tak z očí můžeme poznat upřímnost smíchu. Znáte takové ty fotky, na kterých se ženy smějí od ucha k uchu, ale něco v jejich obličeji nehraje? Jsou to právě oči, které vyjadřují, zda se člověk směje od srdce nebo jen pro dojem. Na fotkách to dobře rozpoznáte, když zakryjete dolní polovinu obličeje a zaměříte se jen na tu horní.

Gesta
Gesta jsou celkové pohyby rukou, které doprovází například mluvenou řeč. Máte-li na schůzce celou dobu ruce zkřížené na prsou, vyvolává to v druhém člověku dojem nepřístupnosti, tedy že buď nemáte zájem, nebo se necítíte dobře. Naopak uvolněný a otevřený postoj vyjadřuje vaše sebevědomí a otevřenost. Pozor také na gesta, která odkrývají lháře. Dává-li si někdo neustále ruku před ústa, když mluví, může to být signálem, že to, co říká, není úplně pravda.

Haptika
Haptika je odborný název pro komunikaci dotykem. Obecně je známo, že ženy mají potřebu dotýkat se mnohem častěji než muži. Že dotyků na prvních schůzkách není příliš? To je jistě pravda, avšak existuje jeden velice důležitý dotyk, kterému se na první schůzce nevyhnete, a může o vás mnoho prozradit. Je jím podání ruky. Doporučuje se pevný stisk, žádná „leklá ryba“, která by mohla nabudit dojem, že jste bezvýrazný a bez energie, ale ani žádné agresivní drcení ruky. S ostatními dotyky na prvních schůzkách opatrně, jsou lidé, kteří mají potřebu se dotýkat hodně a je jim to přirozené, ale jsou zase lidé, kterým to příjemné není.
Nejste-li si řečí svého těla jistí, můžete o radu požádat přátele a zeptat se, zda existují nějaká gesta či výrazy tváře, která by mohla při seznamování vadit. Můžete také využít možnosti profesionálních seznamovacích agentur, kde vás mohou odborníci připravit na dokonalé rande i v tomto směru a dají vám užitečné rady, čeho se pro příště vyvarovat.