Romana

Romana Jakubcová, Dis.

vztahová koučka

Romana má původně ekonomické vzdělání a dlouhodobě se zabývala personalistikou a mzdovou agendou. Cesta osobního rozvoje prostřednictvím zájmu o psychologii, jógu a alternativní psychoterapeutické metody, ji zavedla až k práci s lidmi. Vystudovala sociální práci a v posledních letech působila jako krizový intervent, sociální pracovník a psychoterapeut. V současné době dokončuje pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik. Své zkušenosti by ráda využila při pomoci druhým lidem k sebepoznávání, uvědomování si svých silných i slabých stránek a získání náhledu na sebe sama s cílem zlepšování existujících a navazování nových kvalitních mezilidských vztahů.

Romana Jakubcová, Dis.
X