PhDr. Mgr. Markéta Šitinová

psycholog a vztahový kouč

Markéta pomáhá lidem jako osobní kouč, aby měli život (ještě) šťastnější. V naší agentuře vede zcela nový individuální program Od sebe k Tobě. Smyslem programu je co nejlépe nastavit svou mysl pro seznámení s vhodným protějškem skrze své vlastní lepší sebeuvědomění.

Markéta vystudovala na Univerzitě Karlově psychologii a pedagogiku a také Matematicko-fyzikální fakultu. Obory se mohou zdát protichůdné, ale Markéta je vnímá v jejich spojení: upřednostňuje racionální způsob uvažování, ale zároveň vnímá i důležitost emoční a intuitivní stránky života, a to vše ráda předává druhým srozumitelnou formou. Je také absolventkou kurzu koučinku v Result Coaches (NeuroLeadership), který vychází z moderních poznatků o fungování mozku.

Markéta pracuje zejména na principu důvěry v klientovy schopnosti a jeho myšlenky. Respektuje druhé a umí jim naslouchat. Svou práci dělá moc ráda.

PhDr. Mgr. Markéta Šitinová
X