Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.

Vztahový kouč senior (Brno)

 

 

 

Pavel je absolventem sociální práce a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií v Brně. V minulosti pracoval v oborově rozmanitě specializovaných periodikách a také učil prakticky a zážitkově zaměřené předměty studenty sociální práce.

Vždy jej zajímali různé, nejen psychologické, přístupy zaměřené na rozvoj člověka.  Vlivem své osobní zkušenosti se zvláště zaměřuje na porozumění vztahové komunikaci mezi muži a ženami.  S manželkou pořádají už několik let celosvětově rozšířené vztahové kursy Manželské večery a Příprava na manželství.

Od psaní článků a výuky studentů se rozhodl přejít k tomu, co jej v životě nejvíce baví a naplňuje – osobnímu rozvoji lidi skrze koučování jako cestě k aktivnímu vytváření budoucnosti. Zabývá se zejména vztahovým a životním koučinkem. Jeho mottem je: „Změnit se je možné, když víme, čeho se má změna v našem životě týkat a jakým způsobem chceme změny dosáhnout“.

Mgr. Pavel Bajer, Ph.D.
X