Nízké sebevědomí dokáže negativně ovlivňovat nejrůznější aspekty našeho života. Od pracovní činnosti přes přátelství až po rodinné či milostné vztahy. Naštěstí existují způsoby, jak se s nízkým sebevědomím v oblasti lásky vypořádat jednou provždy!

Přílišná závislost na druhých

Někteří lidé mají problém najít sílu v sobě samých a tak ji hledají v jiných. Jsou přesvědčeni, že jejich vlastní život nemá žádnou hodnotu a jediný způsob, jak ji získat, je starat se o druhé, dělat vše, co jim na očích vidí. To ale není pravda. Každý člověk si zaslouží být milován a láska by neměla být podmíněna posluhováním vašemu partnerovi. V tomto případě pomáhá se soustředit na vaše silné stránky, na to, co na sobě máte rádi. Jestli nic takového nedokážete najít, požádejte vaše nejbližší, aby sami zapřemýšleli nad tím, čeho si na vás váží, a poté vám to sdělili.

Strach říct ‘ne’
Nízké sebevědomí může člověka přimět bát se druhé odmítnout. Protože kdyby svého partnera odmítli, tak by se přece s nimi rozešel a našel si někoho povolnějšího, že ano? Kdepak. Nemá smysl se s vaší drahou polovičkou hádat ohledně každé maličkosti (například kdo snědl víc polévky), ale v případě opravdu důležitých věcí a diskuzí se nebojte ozvat, pokud zastáváte jiný názor než váš partner. Jestli je váš vztah postaven na solidních základech, přežije i rozdílnost názorů.

Podpora za každou cenu
Chybějící sebedůvěra může podporovat špatné zvyky vašeho partnera. Jestliže za něj budete uhrazovat jeho dluhy, omlouvat jeho neřesti a závislosti, nakonec se potážete se zlou. Stejně jako v předchozím případě platí, že nemá smysl nechat se sebou zametat. Nebojte se postavit svému partnerovi a přestaňte vyživovat jeho záporné stránky tím, že ho budete kvůli strachu z opuštění podporovat.

Přílišná přecitlivělost a citové vydírání
Citové vydírání a pocit vlastní osobní nedostatečnosti může časem pohřbít i silný vztah. Stokrát nic umořilo osla, říká lidové přísloví, a o partnerských poutech to platí rovněž. Jestliže na každou nevinnou poznámku reagujete podrážděně a berete ji jako osobní útok proti sobě, vašeho partnera to časem přestane bavit. Proto když ucítíte, že se vaše emoce chystají vystrčit růžky, zhluboka se nadechněte a snažte se je dostat pod kontrolu. Omyjte si obličej studenou vodou. Omluvte se a odejděte do jiné místnosti, kde budete sami. Běžte meditovat. Jednoduše udělejte vše pro to, abyste nejednali v afektu, pod vlivem silných emocí, a neuchylovali se (byť mimoděk) k citovému vydírání. Jedním z typických případů tohoto chování zapříčiněného nízkým sebevědomím je žadonění o pochvaly, kdy lidé o sobě většinou prohlásí něco ošklivého a automaticky očekávají, že jim to ten druhý člověk vyvrátí. Nebuďte takovou osobou, která pro potvrzení vlastní hodnoty potřebuje někoho jiného. Soustřeďte se na to, co je na vás skvělé a připomeňte si to pokaždé, když máte dojem, že váš život a potažmo i vy samotní za nic nestojíte.

Neexistující hranice
Bojíte se svého partnera odmítnout, i když zachází příliš daleko, protože by vás mohl opustit či se urazit? Jestli je to váš případ, nejlepší metodou je si s tím druhým pohovořit a dát mu jasně najevo, kam až jste ochotni ve vztahu zajít. Někteří lidé nejsou brzy po seznámení připraveni na hlubší fyzickou aktivitu, a to je zcela v pořádku, každý postupuje vlastním tempem. Nebojte se vaše pocity zprostředkovat tomu druhému. Pokud mu na vás opravdu záleží, projeví pochopení a vy se budete moct přestat obávat. Totéž se týká hádek. Jestliže v každé hádce ustoupíte, jen abyste měli klid, i když se svým partnerem nesouhlasíte, můžete časem zjistit, že s vámi ten druhý pohybuje jako s loutkou na provázku. Upřímná, otevřená a klidná konverzace je v tomto případě nejlepším řešením, jak se podobných situací vyvarovat či je úspěšně vyřešit v případě, že už nastaly.

Špatné vztahy s partnerovou rodinou
Lidé s nízkým sebevědomím mívají problém vycházet s rodinou svého partnera. Většinou protože věří, že si nezaslouží náklonnost ani své drahé polovičky ani jeho či jejích příbuzných. Někdy se může stát, že si vás rodiče vašeho partnera neoblíbí – a to je opět zcela v pořádku, každý je jiný. Hlavně jim neustupujte a nesnažte se změnit, obzvlášť jestli kritizují rysy a vlastnosti, které na sobě máte rádi. V první řadě záleží na vás samotných a až potom na tom, co si o vás myslí váš partner, o jeho příbuzných a kamarádech ani nemluvě. Nemusí vás koneckonců milovat, ale měli by vás přinejmenším respektovat a pokud jim dovolíte, aby po vás šlapali, respektu se z jejich strany nikdy nedočkáte.

Zpochybňování vlastního zevnějšku
Tato situace velmi často nastává u žen. Po navázání nového vztahu jsou si nejisté svým zevnějškem a věří, že partnera přece nemohou doopravdy přitahovat. Proto buď začnou (leckdy drasticky) měnit svůj vzhled, například nezdravými dietami či plastickými zásahy, nebo se od partnera postupně odtahují, jelikož věří, že je neshledává atraktivními. Samozřejmě, snažit se fyzicky zdokonalit není nic špatného, ale každý extrém škodí. V tomto případě je nejlepší si připomenout, že vašemu partnerovi na vás záleží a líbíte se mu… jinak by si ostatně našel někoho jiného. Pokud to nestačí, vyzkoušejte malé cvičení. Najděte si každý den pár minut na to, abyste se prohlédli v zrcadle a soustředili se na jednu či více věcí nebo rysů vašeho těla, které se vám líbí. Určitě je na vás něco hezkého: velké oči, dlouhé nohy, štíhlý krk, milý úsměv… Možností je mnoho, tak se soustřeďte na ty kladné stránky a zapomeňte na nutkání stát se dokonalým člověkem. Dokonalost ve vzhledu neexistuje a to nejlepší, čeho jedinec může dosáhnout, je být opravdu spokojený sám se sebou… A především být šťastný.