Úvod - Krok 1 z 6

LOVEREPORT© je rozdělen do 5 tematických celků, a na jeho vyplnění budete potřebovat 5-10 minut. Na otázky odpovídejte maximálně pravdivě, otevřeně a poctivě, neboť jenom tak může být výsledná analýza skutečně objektivním zhodnocením Vašeho skutečného seznamovacího potenciálu. Uváděním ne zcela pravdivých informací byste nakonec uškodili jenom sami sobě.

//
X