Jakou řečí těla vyjadřují muži svůj zájem

Tento článek je určen především pro dámy, které se zde dozví, zda po nich ten krasavec v baru opravdu „házel okem“ nebo zda si jeho řeč těla mylně vyložily. Pro pány může tento článek představovat zajímavé seznámení se s chováním, které s největší pravděpodobností využívají, ale nejsou si ho vědomi.
Nejdůležitějším signálem mužova zájmu je oční kontakt. Muž se snaží upoutat pohled ženy, která se mu líbí. Po tom, co se jejich pohledy střetnou, muž se rychle odvrátí a po chvilce se pohledem k ženě zase vrátí. Málokterý muž ženu osloví před tím, než dojde k této hře očí. Ženy potřebují v průměru asi tak 13 krátkých přímých pohledů, než muž prolomí jejich bariéru a může postoupit dál.

Mezi další gesta signalizující zájem patří gesta „maximalizující prostor“, která nejen upoutávají pozornost, ale dávají muži také dominanci nad dalšími mužskými soky. Mezi tato gesta patří například roztažení nohou v sedě, opření si paží o opěrky židlí nebo zaháknutí palců o kapsy. Otevřená poloha těla značí společenskou moc, potenci a přesvědčivou osobnost. Naopak uzavřená poloha, například překřížené paže, svěšená ramena, značí submisivitu a nižší postavení na společenském žebříčku. Muži, kteří nakonec osloví ženu, předvedou průměrně 19 gest, která spadají do kategorie maximalizace prostoru a také po ženě neustále pokukují, zda je sleduje.

Důležité jsou také doteky. Muž, který poplácá kamaráda po zádech, je vnímán jako společensky výše postavený než ten, kdo plácnutí utržil, a ženám připadá atraktivnější. Svou roli hrají také gesta prováděná rukama – muži, kteří často pohybují rukama, zejména dlaněmi obrácenými vzhůru, jsou vnímáni jako komunikativní a příjemní a mívají u žen větší úspěch.

Takže dámy, pokud si nejste jisté, zda o vás má váš vysněný muž zájem, dobře se dívejte na jeho řeč těla. Neustále po vás pokukuje? Předvádí gesta maximalizace prostoru? Tak v tom případě máte vyhráno!