Děkujeme, že se zajímáte o zpracování Vašich osobních údajů. Jak jistě víte 25. května vstupuje v platnost nová evropská legislativa týkající se obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Ochrana anonymity klientů, jejich dat a osobních údajů je v naší exkluzivní Seznamovací agentuře Date2k hlavní prioritou od počátku naší existence.

Zpracování osobních údajů
1. Uděluji tímto souhlas společnosti Seznamovací agentura Date2k, se sídlem Jaselská 27/340, Praha 6, IČ: 05317231 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– e-mail
– telefonní číslo
– osobní údaje určené k seznamovaní (fotografie, infromace z osobního dotazníku).

2. Jméno, příjmení, adresu, příp. název společnosti a IČ, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vedení účetnictví. Tyto údaje musí být Správcem drženy po dobu 10 let. Osobní údaje určené k seznamování je nutné zpracovávat od odeslání poptávky, dále po dobu služby a 3 roky po jejím skončení.

3. Vaše osobní údaje společnost vyúžívá výhradně za účelem rozvinutí Vašeho vztahového a seznamovacího potenciálu, tedy k nalezení vhodného protějšku, stejně tak jako k zasílání pozvánek na rozvojové akce prostřednictvím newseletteru nebo dalších informačních mailů.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na sídlo společnosti.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět ,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

X