Děkujeme, že jste klikli na odkaz směřující ke zpracování osobních údajů. Jak jistě víte 25. května vstupuje v platnost nová evropská legislativa týkající se obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Ochrana anonymity klientů, jejich dat a osobních údajů je v naší exkluzivní Seznamovací agentuře Date2k hlavní prioritou od počátku naší existence. Rádi bychom Vám připomenuli, že v naší interní databázi se ve Vašem profilu zobrazuje pouze křestní jméno, přezdívka a Vámi udaný e-mail. Z tohoto důvodu zavedení nové legislativy má jen velmi omezený dopad naši službu. Abychom však splnili formální požadavky zákona, musíme Vás požádat o přečtení a schválení souhlasu uvedeného níže.

Rádi bychom Vás upozornili, že v případě neudělení tohoto souhlasu nebudeme moci ve Vašem seznamování aktivně pokračovat, neboť Vám nebude možné nabídnout profily vhodných protějšků, případně prezentovat Vás jim a naopak budeme ze zákona nuceni vymazat Vaše osobné údaje z databáze.

Zpracování osobních údajů

[insert_php] $link= new mysqli(‘127.0.0.1’, ‘date2k.cz’, ‘AhojTonicku1711’, ‘date2kcz4’);
if ($link->connect_error) {
die(‘Nepodařilo se připojit k MySQL serveru (‘ . $link->connect_errno . ‘) ‘. $link->connect_error);
}

$id_kod=$_GET[‘id’];
$kl_id = substr($id_kod,5,4)*1;

$query= “SELECT jmeno FROM klient WHERE id = “.$kl_id;
if ($result = $link->query($query)) {
$rowname = $result->fetch_assoc();
}

$query= “SELECT id_klient FROM sluzby WHERE id_klient = “.$kl_id.” and typ_sluzby = 14″;
if ($result = $link->query($query)) {
$rowtest = $result->fetch_assoc();

if ($rowtest[‘id_klient’]<>$kl_id ) {

$query =”INSERT INTO sluzby (typ_sluzby, id_klient, id_user, stamp_obj, status_obj, stamp_vyr, status_vyr) VALUES (’14’, ‘”. $kl_id .”‘, ‘0’, CURRENT_TIMESTAMP, ‘1’, CURRENT_TIMESTAMP, ‘0’)”;
$result = $link->query($query);

} //end of adding the service
}

$agr=$_GET[‘agr’];
if (is_null($agr)) {$agr=9;}
if ($agr==1 or $agr==0) {$query =”UPDATE sluzby SET status_vyr = “.$agr.”, stamp_vyr = CURRENT_TIMESTAMP, poznamka = ‘webový souhlas’ WHERE id_klient = “.$kl_id.” and typ_sluzby = 14″;

if ($result = $link->query($query)) {echo ‘Děkujeme za vyplnění souhlasu. Nyní již můžete stránku zavřít.’;}
}

else {

echo ‘Souhlas pro klienta: ‘.$rowname[‘jmeno’].’‘;

echo ‘

1. Uděluji tímto souhlas společnosti Seznamovací agentura Date2k, se sídlem Jaselská 27/340, Praha 6, IČ: 05317231 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– e-mail
– telefonní číslo
– osobní údaje určené k seznamovaní (fotografie, infromace z osobního dotazníku).

2. Jméno, příjmení, adresu, příp. název společnosti a IČ, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vedení účetnictví. Tyto údaje musí být Správcem drženy po dobu 10 let. Osobní údaje určené k seznamování je nutné zpracovávat po dobu služby a 3 roky po jejím skončení.

3. Vaše osobní údaje společnost vyúžívá výhradně za účelem rozvinutí Vašeho vztahového a seznamovacího potenciálu, tedy k nalezení vhodného protějšku, stejně tak jako k zasílání pozvánek na rozvojové akce prostřednictvím newseletteru nebo dalších informačních mailů.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na sídlo společnosti.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět ,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. V souvislosti s výše uvedeným došlo v souladu se zákonem k aktualizaci Všeobecných obchodních podmínek s platností od 1.5.2018.

S výše uvedeným

‘;

echo ‘

‘;
echo ‘Souhlasím’.str_repeat(‘ ‘, 8).’ ‘;
echo str_repeat(‘ ‘, 15);
echo ‘Nesouhlasím‘;
}
echo ‘

‘;
[/insert_php]

X